Gewerbegebiet 3 - Top 5
6493 Mils bei Imst - Österreich

T: +43 5418 20400
E: office@wlawfirm.eu Emergency: 0043 664 2040951

Privacy Policy

In case of emergency please call: 0043 664 2040951

Uw privacy is belangrijk voor ons. Wij behandelen uw persoonsgegevens daarom verantwoord en zorgvuldig. Onze medewerkers zijn aan strenge regels gebonden bij de omgang met informatie en onze beveiligingsstandaarden zijn hoog. Wij verkopen geen persoonsgegevens aan partijen.

b.Wij verwerken persoonsgegevens van al onze cliënten en dus ook van u. Als u contactpersoon bent voor een cliënt verwerken wij ook uw persoonsgegevens. Wij hebben uw persoonsgegevens om allerlei redenen nodig. Om u als cliënt te accepteren, maar ook om producten en diensten te kunnen bieden. U kunt dan denken aan uw contactgegevens, maar ook aan gegevens van uw inkomen waar dat noodzakelijk is. Voor sommige wettelijke verplichtingen moeten wij ook uw transacties monitoren. Als u geen cliënt meer bij ons bent, vernietigen wij uw persoonsgegevens na een bepaalde periode.

c.U kunt ons vragen persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, aan te vullen en te verbeteren. Als u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u bezwaar maken. Het zijn uw gegevens, daarom kunt u ons ook vragen om gegevens aan u over te dragen. De wet bepaalt of wij aan uw verzoek kunnen meewerken.

d.Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onze dienstverlening. Het komt voor dat we uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken. Dit doen we alleen als dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u of om onze bedrijfsvoering efficiënt te houden. Zo werken wij bijvoorbeeld samen met rechtbanken, deskundigen, tolken, rechtsbijstandsverzekeraars, aansprakelijkheidsverzekeraars, deurwaarders, kadaster en andere advocaten. Wij geven persoonsgegevens aan die derden partij om dat te kunnen doen. Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens daar net zo behandeld worden als bij ons.

We moeten ook voldoen aan wettelijke verplichtingen om informatie (waaronder ook persoonsgegevens) te verstrekken. Bijvoorbeeld aan een toezichthouder of andere publieke instantie, zoals de Belastingdienst. Ook aan buitenlandse toezichthouders of instanties moeten wij weleens persoonsgegevens verstrekken.