Gewerbegebiet 3 - Top 5
6493 Mils bei Imst - Österreich

T: +43 5418 20400
E: office@wlawfirm.eu Emergency: 0043 664 2040951

Neue Publikationen

In Tirol 500 aangiften tegen buitenlanders wegens illegaal bezit van vakantiehuizen !   Het gaat hier om huizen die op grond van het Grundverkehrgesetz niet de juiste planologische bestemming hebben om voor buitenlanders als vakantiewoning te mogen worden gebruikt. Denkt u hierbij ook aan boerderijen of huizen die liggen op agrarische grond. Het Grundverkehrgesetz regelt de aan- en verkoop van grond en (vakantie)woningen in Oostenrijk. Elk Bundesland heeft op detailpunten weer andere regels. In Tirol bijvoorbeeld geldt de 8% regel. Dit houdt in dat bij gemeenten maximaal 8% als Freizeitwohsitz mag gelden. In werkelijkheid is dit vaak veel meer. Buitenlanders kopen vaak onwetend en onbekend met de gevolgen deze huizen in Oostenrijk. In de koopovereenkomst staat vaak een standaard artikel waarin de koper verklaart de woning niet als Freizeitwohnsitz te kopen maar als Hauptwohnsitz. vaak schrijven deze kopers zich dan ook nog bij de betreffende gemeente in en doen daarbij alsof ze hun Hauptwohnsitz in Oostenrijk hebben. Helaas is de inschrijving alleen niet voldoende. Ook het feitelijk levenscentrum dient zich in Oostenrijk te bevinden.In Tirol alleen al waren in 2010 door 1373 EU-burgers huizen aangekocht en is daarbij door de koper verklaart deze niet als Freizeitwohnsitz te gebruiken. Verder zijn er in Tirol 50 woningen met agrarische bestemming  verkocht waarvan er 30 waren die door niet-agrariers gekocht waren. Er zijn speciale controle-eenheden die het werkelijk gebruik van de aangekochte woningen controleren. Uitraard geniet de aankoop door de buitenlander warme belangstelling. Voor 2009 was het zo dat de controleur moest bewijzen dat er illegaal gebruik werd gemaakt van de woning. Dit is nu anders.In 2009 is er namelijk een wetswijziging gekomen waarbij de bewijslast is omgedraaid.De eigenaar van de woning moet nu bewijzen dat de woning niet als Freizeitwohnsitz wordt gebruikt. Zeer lastig natuurlijk als men zou proberen de wettelijke bepaling te ontgaan. In Tirol is inmiddels bekend geworden dat in het voorjaar 253 EU-burgers een ” echte” , dus volgens geldend bestemmingsplan ,Freizeitwohnsitz hebben gekocht. Wat de status is van de andere van de 1373 EU-burgers aangekochte woningen is nog niet bekend maar de verwachting is dat deze zich in ieder geval in de komende jaren kunnen voorbereiden op een warme belangstelling van de controlerende instanties. Imst, 04.06.2011 Mr. Stephan Wijnkamp Nieuwe artikelen in de media verschenen: Meine neuen Artikel in verschiedenen Medien, die Sie interessieren könnten. Mar. 2011 Mondi ADVOCATENBLAD Apr. 2011 Download as Zip/PDF (7 MB) Artikel aus der April-Ausgabe