Gewerbegebiet 3 - Top 5
6493 Mils bei Imst - Österreich

T: +43 5418 20400
E: office@wlawfirm.eu Emergency: 0043 664 2040951

Skiongeval - Skiunfall-Ski accident

In case of emergency please call: 0043 664 2040951

Letselschade bij ski-ongevallen, bergsportrecht en skirecht: specialiteit van het kantoor.

Letsel bij skiongeval of bergsportongeval is onze specialiteit. Snel reageren na het ongeval is belangrijk. Bewijs verzamelen, een dagboek bijhouden van de gebeurtenissen en hulp na het ongeval is raadzaam. Afhankelijk van uw positie kan het al dan niet verstandig zijn om verklaringen of te leggen bij de politie. Denk eraan: de politie stelt geen schuld vast! Dit doet de rechter.

Belt u ons 00 43 5418 20400 en vraag naar Stephan Wijnkamp of mail ons zo snel mogelijk via office@wlawfirm.eu.

Wij kunnen dan snel contact met de plaatselijke politie zoeken of met de Staatsanwalt (officier van Justitie).
Voor televisieuitzendingen met medewerking van Stephan Wijnkamp kunt u hier klikken.

Vele Nederlanders en Belgen gaan in Oostenrijk met vakantie vanwege de natuur en met name de bergen. Bergtochten, huttentochten, bergwandelingen, mountainbiken, raften, canyoning, bergbeklimmen, skiën en niet te vergeten het maken van skitouren buiten de piste zijn bezigheden die ontspannend en leuk zijn maar ook risico met zich meebrengen. Daar staat men vaak niet bij stil. Gebeurt er een ongeluk dan overziet men vaak de gevolgen daarvan niet. Deze kunnen zich nog jaren voortslepen. Zowel op strafrechtelijk gebied (straf) als op burgerrechtelijk gebied (schadevergoeding).
Als een ongeval zich in Oostenrijk voordoet is het Oostenrijkse recht van toepassing. Ook als een andere Nederlander het ongeval veroorzaakt. Wij verwijzen graag naar de publicatie in het vakblad Letsel en Schade opgenomen onder Publikationen klik hier om het artikel te lezen.
Tijdige advisering is van belang omdat uw claim kan verjaren. De verjaringstermijn in Oostenrijk is korter dan in Nederland namelijk 3 jaar nadat het ongeval heeft plaatsgevonden. Is de schade dan niet via de rechtbank gevorderd of op buitengerechtelijke wijze erkend, dan bent u te laat. Klik hier voor meer informatie over ons kantoor.

Denkt u eraan dat in Oostenrijk de schade en vooral het smartengeld ( Schmerzengeld) anders wordt samengesteld en vele malen hoger is als in Nederland. Regelt u uw schade dan ook niet in Nederland zonder eerst te onderzoeken hoe hoog het schadebedrag naar Oostenrijkse maatstaven zou zijn. Vaker hebben wij in de praktijk meegemaakt dat Nederlandse schadebehandelaars de zaak naar Nederlandse maatstaven hebben geregeld en soms tienduizenden euro’s hebben vergeten te claimen.
Verwezen wordt ook naar dit onderwerp onder Skirecht en Sportrecht van deze Website. Kijkt u ook bij Publikaties voor nadere artikelen over dit onderwerp.

Belt u bij een ongeval het nummer 00 43 5418 20 400. Mocht er niet worden opgenomen stuur dan een email of spreek uw bericht in. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen.

Belangrijk is dat wanneer zich een ongeluk voordoet u zich zo snel mogelijk door het kantoor laat voorlichten. Mogelijk gaat dan geen kostbaar bewijsmateriaal verloren of belast u uzelf niet tijdens politieverhoren. Een eerste telefonisch advies is vrijblijvend en verplicht

Een ski -of bergsportongeval en wat nu ?

Strafrecht

Bij een skiongeval waarbij lichamelijk letsel is veroorzaakt, wordt in principe altijd door de Alpinpolizei een onderzoek opgestart en een rapport opgemaakt. De Alpinpolizei zal bij dit onderzoek getuigen horen, foto’s maken om het bewijs zeker te stellen en de mogelijke schuldigen en slachtoffers horen. Nadat dit onderzoek is afgesloten wordt het rapport aan de Staatsanwalt, de Officier van Justitie, overgedragen. De Staatsanwalt zal de toedracht van het skiongeval dan strafrechtelijk beoordelen. Is er naar de mening van de Staatsanwalt voldoende bewijs dan verplicht de wet dat de zaak voor de rechter wordt gebracht. Is er onvoldoende bewijs dan wordt de strafrechtprocedure niet meer verder gevoerd, deze wordt dan “eingestellt”.
Komt de zaak eenmaal voor de rechter dan zijn er drie mogelijkheden:

  1. De zaak wordt middels een transactie, een soort compromis, afgedaan waarbij de verdachte een bedrag betaalt als genoegdoening voor de administratieve werkzaamheden van het justitiële apparaat. Verder zal de verdachte meestal ook een bedrag aan het slachtoffer dienen te vergoeden. De beschuldigde erkent geen schuld zodat voor een eventuele civiele procedure er geen verplichte bewijskracht is.
  2. De verdachte wordt vrijgesproken
  3. De verdachte wordt veroordeeld.

De civiele procedure

Het verhalen van letselschade bij ski-ongevallen vergt specifieke kennis. Niet alleen van de wettelijke relevante regelingen maar ook ski-technische kennis.
Uiteraard proberen wij eerst de schade minnelijk met de andere partij of haar verzekeraar te regelen. Pas als dat niet lukt wordt na overleg met u een procedure opgestart.
Alvorens een procedure te beginnen zal eerst de kans op succes beoordeeld moeten worden. In Oostenrijk zijn de proceskostenvergoedingen die de rechter toekent afhankelijk van de strijdwaarde. Bij hoge strijdwaardes (de claim die u wenst te vorderen), al boven 10.000 euro en daar komt u al snel op , betekent dit vaak dat de werkelijke advocaatkosten door de verliezer betaald moeten worden. Het is daarom dat wij het van groot belang vinden de eerste analyse zeer nauwkeurig te maken.

Sportwetenschap en medische wetenschap

Soms schakelen wij daarvoor ook de Sportwetenschappelijke Faculteit van de Universiteit Innsbruck in om bijvoorbeeld snelheidsberekeningen te maken , mogelijke alternatieven bij de wijze waarop men gevallen is, energieabsorptie, etc uit te laten voeren. Ook komt onderzoek door met ons samenwerkende medische specialisten voor. Aan de hand van het letsel kan vaak ook de val of het waarheidsgehalte van getuigenverklaringen worden beoordeeld.
Mr. Wijnkamp, naast advocaat zelf ook als Landesskileraar en Bergretter actief, heeft tijdens deze opleidingen specifieke praktische vaardigheden opgedaan en daarnaast ook theoretische vakken als bewegingsleer gevolgd. Hij is daardoor in staat met deze ski-technische kennis het skiongeval te analyseren.
Meestal weet het slachtoffer zelf niet precies hoe het ongeval is gebeurd. Daarvoor gaat het skiongeval te snel. Wij zien het als onze eerste opgave enige mate van duidelijkheid daarover te verkrijgen.

Wat is voor de advocaat van belang.

Objectieve bewijzen: Foto’s voor en na het skiongeval , weersomstandigheden tijdens het skiongeval, sneeuwomstandigheden tijdens het skiongeval, de precieze locatie van het skiongeval. Verder is relevant te weten of er een politierapport van het skiongeval is opgemaakt. Ook stille getuigen (beschadigingen aan kleding en schoenen, ski’s of snowboards kunnen van belang zijn. Ons advies is dus die niet we te gooien!
Subjectieve gegevens: wat heeft u zelf gezien, wat is uw indruk van het skiongeval, heeft u getuigen etc. Is het skiongeluk gebeurd door een andere pistegebruiker of is het skiongeluk ontstaan doordat de Bergbahnondernemer niet voldoende heeft gedaan om de veiligheid op de piste te garanderen?

Schadevaststelling en schadevergoeding ten gevolge van het skiongeval:
De schadevergoedingen bij skiongevallen die in Oostenrijk worden toegekend zijn duidelijk hoger dan die in Nederland door rechters worden toegekend. Naast een vergoeding voor de geleden pijn en ongemak, zijn er aparte schadeloosstellingen voor littekens , lichamelijke of psychische belastingen waardoor uw levenskwaliteit negatief is beïnvloed geweest. Ook behoort vergoeding van kosten van hulp omdat het slachtoffer zelf niet meer in het huishouden heeft kunnen meehelpen , verpleging door gezinsleden van het slachtoffer, de vakantie die men niet heeft kunnen genieten etc. tot de toegekende uitkeringen. Uiteraard is er ook de materiele schade en aanpassingen die het slachtoffer heeft geleden.

De schadeuitkeringen zijn in Oostenrijk over het algemeen veel hoger als in Nederland. Dit geldt naar onze mening ook indien de schadeveroorzaker in hetzelfde land woont als u!

Dus bij een skiongeval tussen Nederlanders resp. Belgen dient naar onze mening naar Oostenrijkse maatstaven te worden afgewikkeld.

Een voorbeeld: De schade bij een knieletsel, veel voorkomend bij ski-ongevallen, is al snel op meer dan 20.000 euro te becijferen nog afgezien van de rechtsbijstandskosten en verlies aan arbeidsvermogen. In Nederland is dit vele malen lager.

Oostenrijkse rechtbank veel verstand van skiongevallen. Zitting op de skipiste

Komt het onverhoopt tot een procedure dan is het in zulke gevallen verstandiger om in Oostenrijk de zaak aanhangig te maken. De Oostenrijkse rechter is gespecialiseerd in skiongevallen en altijd vindt er een zitting op de skipiste plaats. Als slachtoffer kunt u dan precies uitleggen hoe het ongeluk was gebeurd.

In Nederland wordt door Nederlandse rechters en verzekeraars vaak de sport- en spel jurisprudentie gehanteerd. Hierdoor is er naar Nederlandse maatstaven niet snel sprake van aansprakelijkheid. Dit is in Oostenrijk dus anders en voordeliger voor het slachtoffer.

Ons kantoor gebruikt een speciaal voor het Oostenrijks recht samengestelde checklist die door de cliënten worden ingevuld zodat geen element vergeten wordt. Vraagt u hiernaar.
Speciaal is ook dat met betrekking tot het medisch letsel het letsel en daarmee samenhangende schadevergoedingen het letsel wordt beoordeeld door met ons kantoor samenwerkende artsen.

Welk recht bij het skiongeval?

Een belangrijk aspect waar door ons aandacht aan besteed wordt is waar de procedure gevoerd moet worden en naar welk recht dit dan dient plaats te vinden. Indien het skiongeval in Oostenrijk plaatsvindt waarbij personen uit andere landen betrokken zijn, vergt dit kennis van het internationale privaatrecht. Niet alleen de aansprakelijkheid is van belang, ook de vraag waar een verkregen vonnis kan worden uitgevoerd.

Met vele landen zijn verdragen afgesloten of zijn Europese verordeningen op van toepassing. Uiteraard zijn dit ook aspecten waar rekening gehouden mee moet worden. Ook de kansen voor een executie van een voor cliënten positief vonnis dient in de beoordeling mee te worden genomen.